Kvalitet från början till slut

Kvalitet från början till slut

Dentex och Bite europe kontrollerar noga, från början till slut att tillverkningen i Thailand håller högsta europeiska håller högasta europeiska standard.

Lisa Gabrielsson
Thailandskoordinator

Samtliga tandtekniska beställningsarbeten genomgår noggranna kontroller innan produkterna leveras till beställaren. Tandlaboratoriet Dentex AB har det övergripande ansvaret för rätt produkt bilr levererad och håller högsta möjlliga standard.

På Dentex kontor i Malmö finns thaispråkig personal som underlättar vid beställningssamtal och frågor som kan dyka upp under arbetes gång.

Dentex gör också personliga besök till de produktionsanläggningar där de olika tandtekniska arbetena förläggs. Besöken görs dels för att säkerställa de högt ställda kvalitetskraven men även för att personligen vidareutveckla det kontaktnät som etablerats.