Ansvarsfult och miljöanpassat

Ansvarsfult och miljöanpassat

Hexa Ceram dentallab har kompetensen att tillverka alla typer av arbeten, från vardagliga till komplex odontologiska apparater.

Hexa Ceram tekniska förmåga överstiger de flesta förväntningarna. Dessutom tar laboratoriet på sig rollen som ansvarsfull miljömedveten tillverkare,. Laboratoriet använder endast CE-godkända material.Hexa Ceram får all (halv) ädla legaringar från det schweiziska företaget Cendres + Mtaux. När det gäller icke ädelmetyall kronor och broar, använder Hexa Ceram endast legerngar som är nickelfria, och även fria beryllium och kol, som levereras av Eisenbacher i Tyskland.

Digital Kommunikation
Användningen avc digitala orderblanketter via Bite online möjliggör en minimal miljöpåverkan och inte en snabb och flexible orderhantering.