Samverkan mellan Hexa Ceram och Lotus Dental

Samverkan mellan Hexa Ceram och Lotus Dental

Lotus Dental är ett fräsningscenter som tillverkar skelett av zirikonium eller metall enligt den senaste CAD/CAM-tekniken som en grund för estetiska kronor och broar. Mer än tio års utveckling, innovationer och investeringar i den digitala konstruktionen av metalliska och keramiska skelett har föregått etableringen av fräsningscentret beläget i en av Hexa Cerams byggnader.
Förutom erfarna tandtekniker består Lotus Dental av CAD/CAM expeter som är djupt involverade i all teknisk utveckling av utrustningen. Den omfattande maskinparken gör att Lotus Dental kan tillverka högkvalitativa arbeten på kort tid.

Kontinuerlig utveckling
Laboratoriets utveckling är en pågående process. För mindre än två år sedan öppnades sex nya Hexa Ceram-byggnader för att tillgodose den ökande efterfrågan från bland annat europa och ytterligare anläggningar planeras redan.
Under tiden etableras nya, moderna lokaler for träning och vidareutbilding av personal. Dessa utbildningar ges av mycket erfarna europeiska tandtekniker som arbetar heltid som instruktöter.

Svensk produktionsanpassning
Utöver Hexa cerams kontinuerliga utveckling kommer Tandlaboratoriet Dentex AB påverka och anpassa arbetsmetoderna efter vår högt ställda svenska standard. Anpassningen utförs och övervakas av Dentex VD Erik Gabrielsson.