Dentallab Hexa Ceram Ledande i Thailand

Dentallab Hexa Ceram Ledande i Thailand

Hexa Ceram är ett thailändskt laboratorium, kan för sitt utmärkta hantverk och sin höga standard på tandtekniska arbeten. I mer än tio år har Hexa Ceram varit leverantör till kunder i ett flertal EU-länder, Skandinavien, Nordamerika och Asien.
Hexa Ceram – som även innefattar det toppmoderna fräsningscentrat Lotus Dental, består av erfarna tandtekniker från Frankrie, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Kvalitetstänkandet löper som en röd tråd genom hela till verkningsprocessen vid tandtekniska arbeten. Alla produkter följs upp och slutkontrolleras av välkända holländska och tyska tekniker för att säkra Hexa Cerams högt ställda kvalitetskrav.
Hexa Ceram har idag ett omfattande kundunderlag inom Thailand med ca 600 tandläkare som kontinuerligt lägger tandtekniska beställningar.
Social ansvarstagande entreprenörskap
Hexa Ceram ligger i norra Thailand ca 700 km norr om Bangkok. En holländsk och en thailändsk VD delar ansvaret för organisationen vars ledningsgrupp består av europeiska och thailändska tandtekniker.Laboratoriet kvalitetstänkande stannar inte vid teknik och tillverkning. Hexa Ceram tar sitt so-ciala ansvar på fullaste och har certifierats för sin goda personalpolitik enligt Thai Labour Standards 8001-2546.logo-hexa